2005/Oct/07

ตอนที่รับการอบรมเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้มีโอกาสฟังกลอนบทหนึ่งซึ่งไม่ทราบชื่อผู้แต่ง จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ที่ไม่ได้ใส่ชื่อผู้แต่งไว้

ชอบกลอนนี้เพราะคิดว่าตอนนี้สังคมเราวุ่นวายเพราะต่างคนต่างทำงานเพื่อตนเองจะได้เงินเข้ากระเป๋าตนเอง
มากที่สุดหรือจะได้มีเวลาพักมากที่สุด ถ้าหากว่าทุกคนทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง สังคมเราคงน่าอยู่มากขึ้น ประเทศชาติก็คงจะพัฒนามากขึ้น

มุ่งประโยชน์ ส่วนตน แต่คนเดียว
ไม่แลเหลียว ส่วนรวม จะเสียหาย
เมื่อส่วนใหญ่ ยับย่อย พลอยวอดวาย
ส่วนของตน ก็สลาย ไปด้วยกัน
ละส่วนตน ไว้ก่อน จึงย้อนกลับ
เมื่อส่วนรวม ได้รับ สมานฉันท์
อานิสงส์ ที่เกิด ได้ร่วมกัน
จะส่งผล ให้คนนั้น สุขสันต์เอย

Comment

Comment:

Tweet


surprised smile confused smile sad smile
#12 by (110.77.153.162|110.77.153.162) At 2015-02-17 17:42,
surprised smile confused smile sad smile
#13 by (110.77.153.162|110.77.153.162) At 2015-02-17 17:42,
#11 by (154.70.220.58|148.251.91.38, 154.70.220.58) At 2015-01-23 10:00,
#10 by (170.89.5.1|170.89.5.1) At 2014-09-10 11:52,
เป็นกลอนที่ดีมาก ผู้แต่ง คง มี จิต สาธารณะ
น่าเสียดาย ไม่ทราบ ชื่อ
ขอ ให้ผู้แต่ง และ ผู้เผยแพร่ จงมี ความสุขความเจริญ
#9 by ป๋อง (58.10.99.225) At 2011-04-20 11:01,
ม.ป.ว.เป็นไรไปหรือ คุณลพชัยยังอยู่ไหม อยู่ที่ไหน ปล่อยปละละเลยหรือเปล่า ไม่น่าเลย ลูกหลานเศร้าใจ เปลี่ยน ผอ.อีกแล้ว ผจก.บริหารเองทั้งหมดจริงหรือ ข่าวว่าเกาหลัง เอ๊ยเกาเหลากันอยู่บ่อยๆ กับทุกคนที่ขวางทางปืน/ขวางทางเดิน น่าสงสารจริงๆ คนไม่รู้จริง
#8 by จินฟงกุ (180.180.108.85) At 2010-03-08 13:58,

วันนี้ มปว.ของเราเป็นไง
สงสารลูก มปว.จังเลย

ผู้จัดการคนเก่งบริหารเองทั้งหมด
อนาคตจะเป็นอย่างไร

พ่อใหญ่กลับมาเถอะ

โรงเรียนคือบ้านหลังที่สอง
และห้องทดลองประชาธิปไตย?

ทำไมพ่อใหญ่หนีพวกเราไปล่ะ สงสัย???
angry smile angry smile angry smile
#7 by ครูเก่าไม่แก่ (124.121.90.183) At 2009-06-16 14:44,

คิดถึงพ่อใหญ่ของลูก มปว.
คิดถึงผู้อำนวยการของครู มปว.
คิดถึงบ้านหลังที่สอง และห้องทดลองประชาธิปไตย

ชาว มปว.
#6 by ลูกไก่ มปว. (124.121.93.163) At 2009-05-12 12:26,
คิิดถึึงคนรูู้้้้้้
#5 by ชฎาพร ปัฐตาโน (118.173.1.81) At 2009-02-17 18:35,
เป็นคำที่เข้าใจง่าย แต่ใช้ได้ในปัจุบัณนี้เลยครับ
คิดถึงประเทศให้มากๆๆลูกหลานอยู่อีกนาน
#4 by (124.120.171.217) At 2009-01-06 13:05,
คิดถึงพ่อใหญ่จังเลย ดร.สมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์ อยู่ที่ไหน กลับมา มปว.เถอะค่ะ ลูกๆทุกคนคิดถึง
พ่อใหญ่เคยพูดถึง ภาพลักษณ์ของพวกเรา ลูก มปว.ว่า "ลูก มปว.: ดี เก่ง กล่า แกร่ง ขยัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นสำคัญ"
#3 by ลูก มปว. (124.121.92.80) At 2008-09-03 14:22,
#2 by สมชัย กตัญญุ (125.25.102.146) At 2007-09-14 18:07,
#1 by ระบบราชการไทย (203.113.61.103) At 2005-11-26 15:18,